Naše služby

TV monitoring potrubia

Potrebujete kontrolu potrubia na presné zmapovanie celého vnútorného povrchu? Ste tu správne! Naša spoločnosť Hydroemkas má vlastnú techniku so zaškolenými pracovníkmi.

Najmodernejšia technika a odbornosť

Pomocou kamerového systému je možné z vnútra kanalizácie prehliadať jej stavebný stav, rozsah poškodení, sklonu alebo spôsob zaústenia prípojok. Inšpekčný kanalizačný systém je zabudovaný do vozidla s oddelením priestoru pre monitorovaciu technológiu od priestoru pre obsluhu, ktorá diaľkovo ovláda pohyb kamerového vozíka a vyhodnocuje záznam kamery. Táto najmodernejšia technika spoločne s kvalifikovanou obsluhou tvoria silný nástroj pre efektívne zisťovanie technického stavu prevádzkovanej infraštruktúry, predchádzanie havarijných stavov a čo najúčelnejšie plánovanie investícií do obnovy kanalizačnej siete.
Kamerový systém využíva spoločnosť v rámci prevádzkových aktivít pre svojich zmluvných partnerov, ale ponúka ho aj pre komerčné využitie stavebným spoločnostiam, obciam alebo súkromným majiteľom areálových kanalizácií a prípojok.

Možnosti použitia:

  • Rozsah priemerov kanalizačného potrubia DN 100 až 1000 mm
  • Dosah inšpekčnej kamery až 180 m
  • Meranie sklonu potrubia
  • Meranie ovality
  • Meranie roztvorenia hrdiel
  • Záznam prehliadky na CD/DVD
  • Vyhodnotenie záznamu monitoringu kvalifikovaným pracovníkom