Naše služby

Bezvýkopové opravy

Opravy kanalizačných porúch bývajú technicky veľmi komplikované. Ponúkame vám efektívne riešenie opráv bezvýkopovým spôsobom s minimálnou dobou odstávky.

Zabudnite na výkopové práce

Máme pre vás vlastné technické vybavenie, s ktorým naši odborní technickí pracovníci využívajú systém bezvýkopových opráv kanalizácie. Hlavným prínosom je odstránenie nákladných výkopových prác a zníženie doby odstávky prevádzky na minimum.

Typy bezvýkopových opráv

Podľa druhu poškodenia pre vás vyberieme najvhodnejšie riešenie.