Bezvýkopové opravy

Injektáž

Injektáž sa robí za pomoci špeciálnej dvojzložkovej aplikačnej pištole na tlakový vzduch.

Najmodernejšia technika a odbornosť

Pri kontakte s vodou rozmiešaná reakčná živica zväčší svoj objem až 20 násobne a vytvorí tvrdo-elastickú penu s uzavretou štruktúrou pórov. Doba vytvrdnutia je približne 30 sekúnd. Závisí od teploty pracovného prostredia. Pri teplotách pod + 6 °C je nutné prácu oddialiť na čas vhodnejší pre podmienky aplikácie.

Možnosti použitia

  • Pevnostne tesniaca injektáž na vyplnenie trhlín, špár a dutín v oblasti odpadových vôd, určené pre suché a vlhké konštrukcie ako aj pre konštrukcie prepúšťajúce vodu.
  • Utesnenie napojenia rukávových vložiek pri sanáciách.
  • Tesniaca injektáž priesakov medzi šachtovými skružami, priechodmi potrubia, napojenia hrdiel a pod.
  • Rýchla a hospodárna injektáž lokálne ohraničených priesakov vody.

Priestor na text

    text