naše služby

Vysokotlakové čistenie

je popri mechanickom čistení v súčasnej dobe najpoužívanejšia metóda na čistenie kanalizačných sietí od sedimentov a cudzích predmetov.

Vlastníme vozidlo s recykláciou

Máme pre vás pripravené vysokotlakové zariadenia, ktoré sú nainštalované v skriňových typoch vozidiel.
Pri vysokotlakovom čistení je preplachovacia voda čerpaná vysokotlakovým čerpadlom hadicou do trysky. Dynamický prúd vody pod vysokým tlakom pôsobí na uvoľnenie zaneseného miesta, a tak dochádza k následnému odtoku upchávok a usadenín. Vhodne zvoleným výkonom tlakového čerpadla, ktoré je schopné generovať vodu pod regulovateľným tlakom a správnou voľbou trysky na konkrétne nános materiálu v potrubí, možno zefektívniť a zrýchliť vykonávanú prácu. Vysokotlakové čistiace stroje môžeme ponúknuť vo variante s vlastnou pohonnou jednotkou alebo poháňanú vedľajším pohonom podvozku.


Prečo je čistenie dôležité?

Dôkladné vyčistenie kanalizácie je nevyhnutným krokom pred začatím prác na sanácii potrubia bezvýkopovými metódami. Zabezpečujeme:

    • čistenie kanalizácie
    • čistenie veľkoprofilovej kanalizácie
    • práce sacími bagrami v ADR prevedení
    • odlučovanie ropných látok