Bezvýkopové opravy

Insider

Rýchla, ľahká a finančne výhodná metóda.

Výhody systému INSIDER
Táto metóda je rýchla a ľahká. Nový systém zámku zabraňuje uvoľneniu a tým je odolný voči statickému zaťaženiu. Oceľový rozporný valec zlepšuje statiku opravovaného potrubia. Jeho využitie je najvhodnejšie pre oblasti s veľkou premávkou, hlavne ulice a križovatky.

Lokálne opravy kanalizačného potrubia systémom INSIDER

    • Lokálna oprava DN 200
    • Lokálna oprava DN 300
    • Lokálna oprava DN 400
    • Lokálna oprava DN 500