Naše služby

Skúšky tesnosti

Naši odborníci vykonávajú skúšky v zmysle platných noriem STN, EN za účelom zistenia tesnosti, vylúčenia poruchových úsekov a možnosti využitia existujúcich rozvodov.

 

Pravidelne kalibrovaný tlakovací kufor

Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia. Cieľom skúšok vodotesnosti potrubí a nádrží vo fáze predprojektovej prípravy je zistenie možnosti využitia rozvodov bez ohrozovania životného prostredia. Súčasne technicky vyhovujúce už existujúce potrubia a nádrže ušetria vaše finančné prostriedky.

Aké skúšky tesnosti vykonávame?

  • tlakové skúšky vodovodného potrubia
  • tlakové skúšky kanalizačných potrubí a stôk, skúška vzduchom metóda L, skúška vodou – metóda W
  • tlaková skúška vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905
  • natlakovanie nových vodovodov