HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Vyhľadávanie trasy potrubia

Kanalizácia

Vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí:
Je potrebné k získaniu informácií o vedení trás, možného križovania s inými inžinierskymi sieťami a možnosti porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou. Polohu podzemných sietí je potrebné poznať tiež pri rekonštrukčných a sanačných prácach ako aj pri iných stavebných činnostiach, kde sa vyžaduje znalosť priebehu trasy a polohy potrubných systémov v danom mieste.


Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu