HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Vodovod

Analýza straty vody:

Prípravné práce

  • vizuálna obhliadka jednotlivých trás
  • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
  • kontrola celej trasy vodovodnej siete (zistenie križovaní, prepojov, možností odstavenia jednotlivých vetiev)


Vytýčenie trasy vodovodného potrubia

  • slúži k zisteniu smeru jednotlivých trás
  • je podmienkou úspešného zamerania poruchy
  • možnosť porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou
  • zakresľovanie nových trás


Vytýčenie zasypaných armatúr, hydrantov, poklopovLokalizácia porúch na vodovodnom potrubí
- Korelačná metóda

- Akustická metóda

- Metóda H2:
funguje tam, kde akustické metódy zlyhávajú!

- Vyhľadávanie porúch inšpekčnou kamerou


Opravy vodovodu:


Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu