HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Kontakt


HYDRO EMKAS s.r.o.
Platanová 3225/3, 010 07 Žilina

tel.:0918 908 403, 0902 482 604
e-mail: mkasak@hydroemkas.sk, info@hydroemkas.sk


OR oddiel: SRo, vložka 20181/L, OS v Žiline, IČO: 44002564, IČ-DPH: SK 2022537748,
bankové spojenie: Československá obchodná banka, účet: 4006104706/7500


Ponuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu