HydroEMKAS


Prejdi na obsah

Čistenie kanalizácie

Kanalizácia
Dôkladné vyčistenie kanalizácie je nevyhnutným krokom pred začatím prác na sanácii potrubia bezvýkopovými metódami. V spolupráci s našim obchodným partnerom, ktorý v súčasnej dobe patrí k najvýznamnejším firmám pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike a v Čechách, zabezpečujeme:

  • čistenie kanalizácie
  • čistenie veľkoprofilovej kanalizácie
  • práce sacími bagrami v ADR prevedení
  • odlučovanie ropných látokPonuka služieb | Kanalizácia | Vodovod | Stavebná činnosť | Skúšky tesnosti NDT - LT | Zváranie termoplastov | Fotogaléria | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu